Kurz obsluhy sklízecí mlátičky

Profil absolventa:

Kurz je určen ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců při obsluze sklízecích mlátiček. Účastníci kurzu si doplní vybrané okruhy speciálních vědomostí, dovedností a návyků, které souvisí s obsluhou, seřizováním a údržbou sklízecích mlátiček.

Počet účastníků: min. 10

Délka kurzu: 30 hodin

Lektoři: odborní učitelé, externisté

Náplň kurzu:

Účastníci kurzu absolvují teoretické základy konstrukce sklízecích mlátiček a jejich využitím v zemědělské praxi. Seznámí se se zásadami a druhy údržby. Důležitou součástí jejich přípravy budou témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana. V praktické části výuky absolvují nácvik práce se sklízecí mlátičkou.

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Dobrý zdravotní stav

Finanční podmínky:

Při 10 účastnících 1.500- Kč

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Ukončení kurzu:

Zkouška

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu