Výpomoc při přípravě pokrmů

Profesní kvalifikace: Výpomoc při přípravě pokrmů 65-005-H

Kurz je určen pro pracovníky v gastronomii, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci pro povolání Pomocný pracovník v pohostinství.

Profil absolventa:Cílem rekvalifikačního programu je připravit absolventa pro úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesí kvalifikace Výpomoc při přípravě pokrmů a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Absolvent kurzu dovede přijímat a uchovávat potravinářské suroviny a skladovat je. Volí vhodné postupy práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů. Zpracovává a upravuje polotovary, připravuje teplé nápoje a pokrmy pro rychlé občerstvení. Vypomáhá při výrobě jídel a zhotovuje přílohy. Obsluhuje technologická zařízení v provozu a čistí je. Nezbytnou podmínkou získání osvědčení je znalost a dodržování bezpečnostních předpisů a hygieny v provozu.

Počet účastníků: 3

Délka kurzu: 80 h prezenční formou – 8 modulů á 10 h (16 hodin teorie, 64 hodin praxe)

Lektoři: odborní učitelé odborného výcviku

Náplň kurzu:

Teoretická příprava

Praktická příprava

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Předepsaný pracovní oděv

Finanční podmínky:

13 200,- Kč

V případě většího počtu účastníků bude cena na jednoho účastníka upravena.

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Náklady na suroviny účastníci kurzu hradí samostatně v každém modulu

Ukončení kurzu:

Kurz je ukončen závěrečnou praktickou zkouškou v rozsahu 5 hodin.

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu