Výroba chleba a běžného pečiva

Profesní kvalifikace: 29-001-H

Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci.

Profil absolventa: Absolvent kurzu dovede přijímat a uchovávat suroviny, polotovary a přísady a připravovat je pro výrobu chleba a běžného pečiva. Volí správné technologické postupy a postupuje podle nich při výrobě těsta a kvasů. Připravená těsta správně dělí a tvaruje, následně chleba a běžné pečivo peče, uchovává, balí, expeduje a prodává. Součástí profilu úspěšného absolventa je také dovednost vedení evidence, obsluha strojů a zařízení a posuzování jakosti. Nezbytnou podmínkou získání osvědčení je znalost a dodržování bezpečnostních předpisů a hygieny v provozu.

Počet účastníků: 3

Délka kurzu: 80h prezenční formou – 8 modulů á 10 h (16 hodin teorie,  64 hodin praxe)

Lektoři: odborní učitelé odborného výcviku

Náplň kurzu:

Teoretická příprava

Praktická příprava

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Předepsaný pracovní oděv

Finanční podmínky:

13 200,- Kč

V případě většího počtu účastníků bude cena na jednoho účastníka upravena.

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Náklady na suroviny účastníci kurzu hradí samostatně v každém modulu

Ukončení kurzu:

Zkouška ve formě návrhu a zhotovení závěrečné práce v rozsahu 8 hodin

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu