Výroba jemného pečiva

Profesní kvalifikace: 29-002-H

Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci.

Profil absolventa: Absolvent kurzu dovede přijímat a uchovávat suroviny, polotovary a přísady a připravovat je pro výrobu jemného pečiva. Volí správné technologické postupy a postupuje podle nich při výrobě těsta a hmot. Připravená těsta správně dávkuje, plní a tvaruje, následně je peče nebo smaží. Absolvent připravuje náplně a polevy a dohotovuje jemné pečivo. Součástí jeho profilu je také dovednost prodeje, vedení evidence, obsluha strojů a zařízení a posuzování jakosti. Nezbytnou podmínkou získání osvědčení je znalost a dodržování bezpečnostních předpisů a hygieny v provozu.

Počet účastníků: 3

Délka kurzu: 80 h prezenční formou – 10 modulů á 8 h (10 hodin teorie, 70 hodin praxe)

Lektoři: odborní učitelé odborného výcviku

Náplň kurzu:

Teoretická příprava

Praktická příprava

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

Předepsaný pracovní oděv

Finanční podmínky:

13 200,- Kč

V případě většího počtu účastníků bude cena na jednoho účastníka upravena.

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Náklady na suroviny účastníci kurzu hradí samostatně v každém modulu

Ukončení kurzu:

Zkouška ve formě návrhu a zhotovení závěrečné práce v rozsahu 8 hodin

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu