Ze života školy
„Novinky ve vinohradnictví“

Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Zahradník a Zahradnické práce aneb „Znalost vína může být radostí po celý život člověka“ – Hemingway

Dne 10. 5. 2022 se ve škole uskutečnil projektový den „Novinky ve vinohradnictví“. Byl určen žákům 2. a 3. ročníku oboru Zahradník a Zahradnické práce.
Odborníkem z praxe, který se zapojil do realizace projektového dne, byl Ing. Vít Rucki, který pracuje jako odborný referent Oddělení ekologického zemědělství na pracovišti ÚKZÚZ Znojmo, Oblekovice.

VÍCE »

Oslavili jsme svátek matek

S historií svátku matek se pojí jméno americké aktivistky Julii Ward Howeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém „Provolání ke dni matek“.
Den matek se připomíná po celém světě. Kvůli rozdílným tradicím a historii se liší jak termín oslav, tak i styl, jakým se vyjadřuje úcta a vděk matkám.

VÍCE »
„Novinky ve vinohradnictví“

Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Zahradník a Zahradnické práce aneb „Znalost vína může být radostí po celý život člověka“ – Hemingway

Dne 10. 5. 2022 se ve škole uskutečnil projektový den „Novinky ve vinohradnictví“. Byl určen žákům 2. a 3. ročníku oboru Zahradník a Zahradnické práce.
Odborníkem z praxe, který se zapojil do realizace projektového dne, byl Ing. Vít Rucki, který pracuje jako odborný referent Oddělení ekologického zemědělství na pracovišti ÚKZÚZ Znojmo, Oblekovice.

VÍCE »

Oslavili jsme svátek matek

S historií svátku matek se pojí jméno americké aktivistky Julii Ward Howeové, která v roce 1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém „Provolání ke dni matek“.
Den matek se připomíná po celém světě. Kvůli rozdílným tradicím a historii se liší jak termín oslav, tak i styl, jakým se vyjadřuje úcta a vděk matkám.

VÍCE »

Partneři školy