Ze života školy

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru Agropodnikání

Dne 8. 11. 2023 proběhla praktická část této soutěže na odloučeném pracovišti školy Přímětická 68 Leska. Žáci byli nejdříve seznámeni s průběhem soutěže a jejím hodnocením. Dále byli poučeni o pravidlech BOZ.
V dovednostní části žáci soutěžili ve dvou disciplínách. Na jednom pracovišti připojovali nesený mechanizační prostředek k traktoru v určeném časovém limitu. Náplní bylo nacouvání, připojení, zvednutí do přepravní polohy, spuštění, odpojení a přejetí na stanovené místo.

VÍCE »

Kroužek 3D tisku a CNC obrábění

V rámci projektu Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje se i v letošním roce rozběhla činnost žáků v kroužku 3D tisk a CNC obrábění. Kroužek probíhá každé první úterý v měsíci na odloučeném pracovišti Hakenova. Je přístupný všem žákům školy, bez ohledu na obor, v kterém se vzdělávají. Vedoucím kroužku je Bc. Vítězslav Bořecký.

VÍCE »

Projektová výuka 3. KR „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“

Téma „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“ jsme se třídou 3. KR aplikovali nejen jako zpestření hodin občanské nauky, ale hlavním smyslem byla prevence a ochrana zdraví našeho zrakového smyslu.
Zrak, jeden z nejdůležitějších a nejcennějších smyslů člověka. Pro mnohé z nás je samozřejmé, že vidíme, případně nám pomáhají kompenzační dioptrické pomůcky: brýle, čočky. Je tu ale část populace, která takové štěstí nemá. Důvody mohou být různé: vrozená nevidomost nebo získaná v průběhu života z důvodu nemoci či úrazu. Zkomplikovat život mohou i různé stupně zrakového postižení.

VÍCE »

NÁRODNÍ SBÍRKA POTRAVIN

Dne 11. 11. 2023  se žáci 1.KP zúčastnili sbírky potravin. Vybrali celkem 1 127 korun a nakoupili plný koš trvanlivých potravin. Byl to příkladný čin a v této době je moc pěkné pomáhat potřebným.
Mgr. Miroslava Rožnovská, třídní učitelka

VÍCE »

Veletrh středních škol

Naše škola se představila na Veletrhu středních škol v Dukle. V našem stánku jsme podávali informace o studiu v jednotlivých oborech uchazečům o studium na naší škole.
V budově školy, ve stejném termínu, jsme měli Den otevřených dveří. Děkujeme všem našim žákům za výbornou reprezentaci naší školy.
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

 

VÍCE »

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru Agropodnikání

Dne 8. 11. 2023 proběhla praktická část této soutěže na odloučeném pracovišti školy Přímětická 68 Leska. Žáci byli nejdříve seznámeni s průběhem soutěže a jejím hodnocením. Dále byli poučeni o pravidlech BOZ.
V dovednostní části žáci soutěžili ve dvou disciplínách. Na jednom pracovišti připojovali nesený mechanizační prostředek k traktoru v určeném časovém limitu. Náplní bylo nacouvání, připojení, zvednutí do přepravní polohy, spuštění, odpojení a přejetí na stanovené místo.

VÍCE »

Kroužek 3D tisku a CNC obrábění

V rámci projektu Implementace dlouhodobého záměru Jihomoravského kraje se i v letošním roce rozběhla činnost žáků v kroužku 3D tisk a CNC obrábění. Kroužek probíhá každé první úterý v měsíci na odloučeném pracovišti Hakenova. Je přístupný všem žákům školy, bez ohledu na obor, v kterém se vzdělávají. Vedoucím kroužku je Bc. Vítězslav Bořecký.

VÍCE »

Projektová výuka 3. KR „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“

Téma „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“ jsme se třídou 3. KR aplikovali nejen jako zpestření hodin občanské nauky, ale hlavním smyslem byla prevence a ochrana zdraví našeho zrakového smyslu.
Zrak, jeden z nejdůležitějších a nejcennějších smyslů člověka. Pro mnohé z nás je samozřejmé, že vidíme, případně nám pomáhají kompenzační dioptrické pomůcky: brýle, čočky. Je tu ale část populace, která takové štěstí nemá. Důvody mohou být různé: vrozená nevidomost nebo získaná v průběhu života z důvodu nemoci či úrazu. Zkomplikovat život mohou i různé stupně zrakového postižení.

VÍCE »

NÁRODNÍ SBÍRKA POTRAVIN

Dne 11. 11. 2023  se žáci 1.KP zúčastnili sbírky potravin. Vybrali celkem 1 127 korun a nakoupili plný koš trvanlivých potravin. Byl to příkladný čin a v této době je moc pěkné pomáhat potřebným.
Mgr. Miroslava Rožnovská, třídní učitelka

VÍCE »

Veletrh středních škol

Naše škola se představila na Veletrhu středních škol v Dukle. V našem stánku jsme podávali informace o studiu v jednotlivých oborech uchazečům o studium na naší škole.
V budově školy, ve stejném termínu, jsme měli Den otevřených dveří. Děkujeme všem našim žákům za výbornou reprezentaci naší školy.
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

 

VÍCE »

Partneři školy