Ze života školy

Zahájení nového školního roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal na začátku školního roku 2020/2021.

Zvláště mezi námi vítám vás, žáky prvních ročníků. Začíná vám nová etapa života, proto vám přeji, aby studium splnilo vaše očekávání.

Doufám, že jste všichni prožili pohodové prázdniny, odpočinuli si a načerpali síly na nový školní rok.

V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i akce, které výuku oživí a zatraktivní, jako jsou výstavy, soutěže, projektové dny atd.

VÍCE »

Schůzka rodičů žáků 1. ročníků

Vážení rodiče,

dne 2. 9. 2020 v 16:00 hod se konají třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků s třídními učiteli a učiteli praktického vyučování. Dozvíte se informace o studiu, doporučených učebnicích, pomůckách, pracovním oblečení apod.

Těšíme se na Vás.

VÍCE »

Zahájení šk. roku 2020/21

Zahájení šk. roku 2020/21 bude 1. 9. 2020 v 8:00 hod v budově školy Dvořákova 1594/19. Vzhledem k hygienickým opatřením není povolena účast rodičů.

VÍCE »

Střední odborná škola opět vystavuje

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádá ve dnech 10. až 12. září 2020 Znojemskou zemědělskou výstavu (dříve První česko-rakouská zemědělská výstava a výstava Znojemsko zahrada Moravy).

Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 10. 9. 2020 ve 13:00 hod.

Výstava je otevřena:

10. 9. 2020 v 15:00 – 17:00 hod.

11. 9. 2020 v   9:00 – 17:00 hod.

12. 9. 2020 v   9:00 – 17:00 hod.

VÍCE »

Zahájení nového školního roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji přivítal na začátku školního roku 2020/2021.

Zvláště mezi námi vítám vás, žáky prvních ročníků. Začíná vám nová etapa života, proto vám přeji, aby studium splnilo vaše očekávání.

Doufám, že jste všichni prožili pohodové prázdniny, odpočinuli si a načerpali síly na nový školní rok.

V novém školním roce nás čeká spousta práce, ale i akce, které výuku oživí a zatraktivní, jako jsou výstavy, soutěže, projektové dny atd.

VÍCE »

Partneři školy