Ze života školy

Zahájení šk. roku 2021/22 – 1. září 2021

Školní rok 2021/22 začíná 1. 9. 2021 dle časového rozpisu testování žáků:
Časový rozpis testování 1. 9. 2021
S ohledem na pandemickou situaci je doporučeno omezit osobní přítomnost rodičů a dalších osob ve škole.
Vstup do budovy bude možný pouze vchodem přes tělocvičnu školy (brána do Domova mládeže), kde bude probíhat testování všech žáků.
Povinnost testování nemají žáci s potvrzením o dokončeném očkování (14 dní po ukončení očkování), negativním PCR testem (ne starší 7 dnů) nebo negativním Ag testem z odběrového místa (ne starší 72 hodin), lékařsky doloženým potvrzením o prodělané nemoci COVID ( ne více než 180 dnů).
V budově školy je povinnost nosit respirátor ve společných prostorách – chodby, jídelna.
Žák, který se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole – tj. i během vyučovací hodiny.
Žáci potravinářských oborů si musí co nejdříve vyřídit zdravotní průkaz.
 
Seznam pomůcek a doporučených učebnic pro žáky 1. ročníků:

Agropodnikání
Podnikání
Kuchař-číšník
Cukrář
Řezník-uzenář
1. OZ – Opravář zemědělských strojů, Zahradník
1. OP – Opravář zemědělských strojů, Pekař
Prodavač
Zahradnické práce

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22 – 3. kolo

Agropodnikání – pořadí uchazečů
Agropodnikání – seznam přijatých uchazečů
Kuchař – číšník – pořadí uchazečů
Kuchař – číšník – seznam přijatých uchazečů
Podnikání – pořadí uchazečů
Podnikání – seznam přijatých uchazečů
Prodavač – pořadí uchazečů
Prodavač – seznam přijatých uchazečů
Zahradník – pořadí uchazečů
Zahradník – seznam přijatých uchazečů

VÍCE »

Testování ve dnech 6. a 9. září 2021

Další testování všech žáků (kromě očkovaných, testovaných v odběrových místech … stejně jako 1. 9.) proběhne ve dnech 6. 9. (pondělí) a 9. 9. (čtvrtek) v tělocvičně školy a na odloučeném pracovišti Hakenova (Opravář zemědělských strojů) dle časového rozpisu:
Časový rozpis testování – 6. 9.
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Zahájení šk. roku 2021/22 – 1. září 2021

Školní rok 2021/22 začíná 1. 9. 2021 dle časového rozpisu testování žáků:
Časový rozpis testování 1. 9. 2021
S ohledem na pandemickou situaci je doporučeno omezit osobní přítomnost rodičů a dalších osob ve škole.
Vstup do budovy bude možný pouze vchodem přes tělocvičnu školy (brána do Domova mládeže), kde bude probíhat testování všech žáků.
Povinnost testování nemají žáci s potvrzením o dokončeném očkování (14 dní po ukončení očkování), negativním PCR testem (ne starší 7 dnů) nebo negativním Ag testem z odběrového místa (ne starší 72 hodin), lékařsky doloženým potvrzením o prodělané nemoci COVID ( ne více než 180 dnů).
V budově školy je povinnost nosit respirátor ve společných prostorách – chodby, jídelna.
Žák, který se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole – tj. i během vyučovací hodiny.
Žáci potravinářských oborů si musí co nejdříve vyřídit zdravotní průkaz.
 
Seznam pomůcek a doporučených učebnic pro žáky 1. ročníků:

Agropodnikání
Podnikání
Kuchař-číšník
Cukrář
Řezník-uzenář
1. OZ – Opravář zemědělských strojů, Zahradník
1. OP – Opravář zemědělských strojů, Pekař
Prodavač
Zahradnické práce

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/22 – 3. kolo

Agropodnikání – pořadí uchazečů
Agropodnikání – seznam přijatých uchazečů
Kuchař – číšník – pořadí uchazečů
Kuchař – číšník – seznam přijatých uchazečů
Podnikání – pořadí uchazečů
Podnikání – seznam přijatých uchazečů
Prodavač – pořadí uchazečů
Prodavač – seznam přijatých uchazečů
Zahradník – pořadí uchazečů
Zahradník – seznam přijatých uchazečů

VÍCE »

Partneři školy