Ze života školy

Praktické vyučování a skupinové konzultace od 3. do 7. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 pokračuje osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.
 
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem
▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2
▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu
▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova –  v pondělí, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy
 
Rozpis testování 3. a 6. 5. 2021 – Dvořákova
Rozpis testování  – Hakenova
 
Skupinové konzultace 4. A – od 3. 5. do 7. 5. 2021
Skupinové konzultace 2. NA – od 3. 5. do 7. 5. 2021
Rozpis konzultací Cukrář 3. C
Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC
Rozpis konzultací Opravář 3. OR
Rozpis konzultací Opravář 3. OZ
Rozpis konzultací Pekař 3. PP
Rozpis konzultací Prodavač 3. PP
Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR
Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ
Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Praktické vyučování od 26. 4. 2021

Milí žáci,
od 26. 4. 2021 je povolena osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.
 
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem
▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2
▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu
▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova – vždy 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy
 
Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Dvořákova
Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Hakenova
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace pro žáky o konzultacích od 19. 4. 2021

Milí žáci,
od 19. 4. 2021 je umožněno účastnit se skupinových konzultací v počtu až 6 žáků. Podmínkou pro účast na konzultacích je testování, které bude probíhat v tělocvičně školy denně do 15:00.
Využijte nabídku našich učitelů k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky, na didaktické testy, při nepochopení učiva, k získání dalších znalostí a dovedností, které je těžké získat dokonale při distanční výuce. Skupinové konzultace se týkají i odborného výcviku – informace podají učitelé OV.
Účast na konzultaci je potřeba předem nahlásit učiteli (školní e-mailové adresy najdete v kontaktech),  aby se vás neshromáždilo více než 6.
Rozpisy jednotlivých konzultací:
 
Skupinové konzultace 4. A
Skupinové konzultace 2. NA
 
Rozpis konzultací Cukrář 3. C
Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC
Rozpis konzultací Opravář zemědělských strojů 3. OR
Rozpis konzultací Opravář zemědělských strojů 3. OZ
Rozpis konzultací Pekař 3. PP
Rozpis konzultací Prodavač 3. PP
Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR
Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ
Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR

VÍCE »

Informace k testování žáků od 12. 4. 2021

Pokračuje distanční výuka pro všechny žáky.
Od 12. 4. 2021 je povolen praktický výcvik v řízení motorových vozidel – třída 3. OZ a 3. OR.  Tito žáci budou absolvovat jízdy podle pokynů učitelů autoškoly. Před jízdami se musí podrobit testování, které bude probíhat v tělocvičně.
V případě pozitivního výsledku antigenního testu je žák nebo zaměstnanec povinen informovat svého praktického lékaře, který rozhodne o vykonání PCR testu.
Testování – instruktážní leták
Instruktážní video
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Praktické vyučování a skupinové konzultace od 3. do 7. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 pokračuje osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.
 
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem
▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2
▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu
▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova –  v pondělí, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy
 
Rozpis testování 3. a 6. 5. 2021 – Dvořákova
Rozpis testování  – Hakenova
 
Skupinové konzultace 4. A – od 3. 5. do 7. 5. 2021
Skupinové konzultace 2. NA – od 3. 5. do 7. 5. 2021
Rozpis konzultací Cukrář 3. C
Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC
Rozpis konzultací Opravář 3. OR
Rozpis konzultací Opravář 3. OZ
Rozpis konzultací Pekař 3. PP
Rozpis konzultací Prodavač 3. PP
Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR
Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ
Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Praktické vyučování od 26. 4. 2021

Milí žáci,
od 26. 4. 2021 je povolena osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.
 
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže
▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem
▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2
▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu
▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova – vždy 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy
 
Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Dvořákova
Rozpis testování 26. a 29. 4. 2021 – Hakenova
 
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace pro žáky o konzultacích od 19. 4. 2021

Milí žáci,
od 19. 4. 2021 je umožněno účastnit se skupinových konzultací v počtu až 6 žáků. Podmínkou pro účast na konzultacích je testování, které bude probíhat v tělocvičně školy denně do 15:00.
Využijte nabídku našich učitelů k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky, na didaktické testy, při nepochopení učiva, k získání dalších znalostí a dovedností, které je těžké získat dokonale při distanční výuce. Skupinové konzultace se týkají i odborného výcviku – informace podají učitelé OV.
Účast na konzultaci je potřeba předem nahlásit učiteli (školní e-mailové adresy najdete v kontaktech),  aby se vás neshromáždilo více než 6.
Rozpisy jednotlivých konzultací:
 
Skupinové konzultace 4. A
Skupinové konzultace 2. NA
 
Rozpis konzultací Cukrář 3. C
Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC
Rozpis konzultací Opravář zemědělských strojů 3. OR
Rozpis konzultací Opravář zemědělských strojů 3. OZ
Rozpis konzultací Pekař 3. PP
Rozpis konzultací Prodavač 3. PP
Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR
Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ
Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR

VÍCE »

Partneři školy