E-learningové testy

Pro lepší orientaci ve školním projektu „Modernizace výukového pracoviště odborného výcviku Opravář zemědělských strojů“ a seznámení se všemi novými  stroji, nástroji a zařízeními byly vytvořeny e-learningové výukové materiály – testy pro žáky 1. – 3. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a pro sociální partnery.

Na stránkách školy, v e-learningovém výukovém modulu bylo zřízeno oddělení projektu.

Testy pro žáky školy

Informační test znalostí o projektu naší školy

Dotazník pro sociální partnery

Testy jsou přístupné všem žákům školy.