Popis projektu

Projekt je určen pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů.

Cílem projektu je vzdělat naše žáky ve špičkové odborníky v opravárenském oboru tak, aby se stali atraktivní a žádanou pracovní silou pro zaměstnavatele našeho kraje, aby zůstali pracovat v zemědělství v našem regionu,aby se věnovali podnikání ve svém oboru – ve svých firmách, farmách, servisech.
Vytvoříme z pracoviště odborného výcviku moderní pracoviště, vybavené takovým strojním vybavením, aby se žáci setkali již při studiu s nejmodernějšími trendy v zemědělské výrobě, aby je studium bavilo, aby viděli spojení studia se současnou praxí, aby škola byla exkluzivním poskytovatelem odborného vzdělávání.
Naučíme žáky pracovat s moderním nářadím při zpracování materiálů, opravárenské činnosti a svařování, s technickou dokumentací, se současnými moderními diagnostickými přístroji a technologiemi.
Naši absolventi proto najdou práci rychleji a naše škola se stane více konkurenceschopnou mezi školami
podobného zaměření.

Plán projektu –  modernizace 7 dílen:

1. dílna pro ruční zpracování kovů (1. ročník)
– zařízení pro 3D měření a orýsování – zařízení pro přesné orýsování podle technické dokumentace
– sady moderního ručního nářadí pro obrábění kovů
– strojní tabulové nůžky
2. dílna pro strojní zpracování kovů (2. ročník)
– radiální vrtačka
– pásová pila na kov
3. dílna pro svařování kovů plamenem (2. ročník)
– plazmová řezačka kovů
4. dílna oprav (2. ročník)
– vzduchové ruční nářadí vč. kompresoru)
5. dílna oprav (3. ročník)
– digitální multimetry
– diagnostický přístroj
– plnička klimatizací
6. dílna pro svařování kovů (3. ročník – svařování el. obloukem)
– svářecí inventory
– trenažér pro výcvik svařování kovů
7. učebna autoškoly (výuka ve 2. a 3. ročníku – získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C)
– řidičské trenažéry

Realizační tým projektu

Manažer projektu: PaedDr. Helena Klepetková
Asistent manažera: Mgr. Marie Povjakalová
Finanční manažer: Ing. Libor Pelaj
Koordinátor pro odborný výcvik: Vilém Jelen

Skutečnost po realizaci všech fází projektu:

Modernizace proběhla v 8 dílnách odborného výcviku pořízením tohoto vybavení – tabulky

Doba realizace projektu: 1. 3. 2014 – 30. 9. 2015