Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

CZ 1.07/1.1.00/44.0006

Dne 3. 10. 2013 byl schválen projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Naše škola je jedním z partnerů Jihomoravského kraje, který je jeho příjemcem.

Od měsíce listopadu 2013 do června 2015 bude naše škola, SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19, spolupracovat se 7 základními školami ze Znojma a okolí na rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání žáků. Prostřednictvím přednášek, praktických cvičení, volnočasových aktivit a exkurzí, přiblíží žákům 8. a 9. ročníků základních škol přírodní a technické vědy s cílem zvýšit zájem o potřebné a podporované obory vzdělávání.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv i na žáky, kteří již přírodovědné a technické obory studují. Pro žáky SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19, jsou připraveny volnočasové aktivity pro získání nových nadstavbových vědomostí a dovedností v přírodovědných a technických předmětech a výuka pod vedením odborníků z praxe. Žáci oboru Přírodovědné lyceum budou také spolupracovat s vybranými vysokými školami např. při tvorbě svých odborných a maturitních prací. Ke zvyšování odborné jazykové dovednosti žáků tohoto oboru zakončeného maturitní zkouškou přispějí nově vytvářené cizojazyčné slovníky odborného názvosloví a využívání cizího jazyka ve výuce odborných předmětů.

Finance, které škola získá z tohoto projektu, dále přispějí k modernizaci učeben odborného výcviku oboru Opravář zemědělských strojů a nově budované chemické laboratoře.

Práce na projektu jsou již v plném proudu a věříme, že dobrou spoluprací realizačního týmu, který tvoří pedagogové naší školy, základních škol, odborníci z praxe a učitelé vysokých škol, se podaří projekt úspěšně realizovat a přispět tak k tolik potřebnému rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání.