Realizované zahraniční stáže ve šk. roce 2017/18

V rámci programu Erasmus+, klíčová aktivita Vzdělávací mobilita jednotlivců, aktivita Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, realizujeme v naší škole projekt „Jedu za hranice, naučím se více!“ – „I am going abroad, I will learning more!“. Celková dotace na projekt činí 63 106 Eur a plánovaný počet podpořených žáků je 40.

Ve šk. roce 2017/18 vyjelo na zahraniční odbornou stáž celkem 19 žáků.

První ze tří cyklů realizovaných stáží proběhla v termínu od 4. do 17. března 2018 v Beaulieu, Mirande, Riscle ve Francii a zúčastnilo se jí 6 žáků z oboru Agropodnikání. Pět chlapců a jedna dívka během stáže absolvovali praxi v zemědělských a vinařských firmách, seznámili se s tradičním chovem kachen či slepic, prohlédli si školu a školní výuková pracoviště, ochutnali francouzskou kuchyni, během společných akcí se seznámili s francouzskými a anglickými studenty, představili jim naši školu i Českou republiku, navštívili divadelní a filmové představení, absolvovali několik výletů po okolí, do Pyrenejí a také si prohlédli památky v Auch a v Toulouse.

V termínu od 16. do 27. dubna 2018 proběhla zahraniční stáž v Poysdorfu, v Rakousku. Absolvovalo ji celkem 10 žáků, z toho 4 žákyně z oboru Kuchař-číšník, 2 žákyně z oboru Cukrář a 4 žáci z oboru Opravář zemědělských strojů. Žáci pracovali v restauracích, kavárnách, a opravárenských dílnách v Poysdorfu a blízkém okolí.

Od 17. do 30. června 2018 proběhla zahraniční stáž v Obersiebenbrunnu, v Rakousku pro 3 žáky oboru Opravář zemědělských strojů. Tito žáci pracovali v opravárenském podniku a ve školních dílnách.

V rámci těchto stáží měli žáci možnost seznámit se s reáliemi Rakouska, národními zvyky, tradičními pokrmy, seznámili se s rakouskými žáky, absolvovali výlety po okolí, do Vídně či termálních lázní Laa an der Thaya, a pracovali s mnoha odborníky ze svého oboru. Získané zkušenosti zvýší jejich uplatnitelnost na domácím i zahraničním pracovním trhu.

Všichni žáci absolvovali odbornou stáž s velmi dobrými výsledky a získali Europass – mobilita – osvědčení o absolvování zahraniční odborné stáže s popisem vykonávaných činností a získaných znalostí a dovedností.

PaedDr. Helena Klepetková