Zdůvodnění realizace projektu

Zemědělská technika se vyvíjí a naši žáci se potřebují naučit pracovat s nejmodernější technikou, aby byli atraktivní pro budoucí zaměstnavatele a konkurenceschopní na pracovním trhu. Výuka žáků je rozdělena na teorii a odborný výcvik, který absolvují naši žáci na pracovištích školy a na pracovištích smluvních partnerů.

Protože chceme zvýšit uplatnitelnost našich absolventů na domácím i zahraničním trhu práce, potřebujeme jim zajistit odpovídající  technické vybavení i při odborném výcviku na školním pracovišti.

Inovativnost našeho projektu spočívá v tom, že modernizací dílen, pořízením moderní techniky a digitálních technoologií vzděláme naše žáky ve špičkové odborníky v oblasti zemědělské výroby, ve všech oblastech opravárenské výroby. Naším cílem je, aby zůstali pracovat v našem kraji, v oblasti zemědělství,  a byli dobře zaměstnatelní.

Noví absolventi budou konkurenceschopní, atraktivní a žádaní pracovním trhem. Jejich odbornost splní nejvyšší nároky zaměstnavatelů. Žádný zaměstnavatel nechce věnovat spoustu času dlouhému zaškolování  nového zaměstnance. To u našich absolventů odpadne. Budou mít nejvyšší možné praktické znalosti, budou znát moderní technologie. Zvýší se atraktivita a konkurenceschopnost školy, zajištění naplněnosti a kvality absolventů, odpovídající úrovně.

Obor Opravář zemědělských strojů je každý rok plně naplněným oborem. Ke studiu je přijímáno každý rok 52 žáků do 2 tříd. Většina zájemců o studium tohoto oboru pochází z rodin, které se zemědělské výrobě věnují a oni chtějí v rodinné tradici pokračovat. My jim pomůžeme, aby díky svým znalostem obstáli v konkurenci.