Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků ve šk. roce 2024/25

Milí rodiče našich budoucích žáků,

 

zveme vás na schůzku, 19. 6. 2024 v 16:30 hod, na které se setkáte s budoucími třídními učiteli, učiteli odborného výcviku, učiteli autoškoly, dozvíte se informace o potřebných pomůckách a učebnicích, pracovním oblečení, stravování, ubytování, tak, abyste usnadnili nástup vašich dětí do naší školy.

Ing. Libor Pelaj, ředitel školy

 

Schůzky s rodiči – rozpis tříd