Praktické vyučování, testování a skupinové konzultace od 17. 5. 2021

Od 17. 5. 2021 pokračuje osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním jedenkrát v týdnu; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.

 

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem

▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2

▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu

▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova –  v pondělí, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy

 

Rozpis testování – Dvořákova a Autoškola

Rozpis testování  – Hakenova

 

Skupinové konzultace 4. A od 17. 5.

Skupinové konzultace 2. NA od 17. 5.

 

Rozpis konzultací Cukrář 3. C

Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC

Rozpis konzultací Opravář 3. OR

Rozpis konzultací Opravář 3. OZ

Rozpis konzultací Pekař 3. PP

Rozpis konzultací Prodavač 3. PP

Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR

Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ

Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele