Ze života školy

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže středních škol s názvem ENERSOL. Jde o mezinárodní soutěž, ve kterém žáci mají možnost vytvořit vlastní projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energie, úspory energií či omezování emisí. Soutěž je rozdělená do třech kategorií: Inovace, Praxe a Popularizace. Výsledkem snažení je pak prezentace práce před odbornou porotou.
V letošním roce se školního kola SOŠ Dvořákova zúčastnilo pět žáků se svými pracemi: …..

VÍCE »

Zahradníci úspěšně složili závěrečné zkoušky

Měsíc červen je tradičně spojen se závěrečnými zkouškami žáků třetích ročníků všech učňovských oborů. Mezi prvními letošními absolventy naší školy byli žáci oboru Zahradník a Zahradnické práce. Všichni úspěšně absolvovali tři části závěrečné zkoušky, a to část písemnou, praktickou a ústní. Jejich praktické dovednosti i teoretické znalosti posoudila odborná komise .

VÍCE »

Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků ve šk. roce 2024/25

Milí rodiče našich budoucích žáků,
 
zveme vás na schůzku, 19. 6. 2024 v 16:30 hod, na které se setkáte s budoucími třídními učiteli, učiteli odborného výcviku, učiteli autoškoly, dozvíte se informace o potřebných pomůckách a učebnicích, pracovním oblečení, stravování, ubytování, tak, abyste usnadnili nástup vašich dětí do naší školy.
Ing. Libor Pelaj, ředitel školy
 
Schůzky s rodiči – rozpis tříd

VÍCE »

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže středních škol s názvem ENERSOL. Jde o mezinárodní soutěž, ve kterém žáci mají možnost vytvořit vlastní projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energie, úspory energií či omezování emisí. Soutěž je rozdělená do třech kategorií: Inovace, Praxe a Popularizace. Výsledkem snažení je pak prezentace práce před odbornou porotou.
V letošním roce se školního kola SOŠ Dvořákova zúčastnilo pět žáků se svými pracemi: …..

VÍCE »

Zahradníci úspěšně složili závěrečné zkoušky

Měsíc červen je tradičně spojen se závěrečnými zkouškami žáků třetích ročníků všech učňovských oborů. Mezi prvními letošními absolventy naší školy byli žáci oboru Zahradník a Zahradnické práce. Všichni úspěšně absolvovali tři části závěrečné zkoušky, a to část písemnou, praktickou a ústní. Jejich praktické dovednosti i teoretické znalosti posoudila odborná komise .

VÍCE »

Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků ve šk. roce 2024/25

Milí rodiče našich budoucích žáků,
 
zveme vás na schůzku, 19. 6. 2024 v 16:30 hod, na které se setkáte s budoucími třídními učiteli, učiteli odborného výcviku, učiteli autoškoly, dozvíte se informace o potřebných pomůckách a učebnicích, pracovním oblečení, stravování, ubytování, tak, abyste usnadnili nástup vašich dětí do naší školy.
Ing. Libor Pelaj, ředitel školy
 
Schůzky s rodiči – rozpis tříd

VÍCE »