Ze života školy

Výsledky 15. ročníku Krajské soutěže v orbě

Naše škola uspořádala 19. 9. 2019 již 15. ročník Krajské soutěže v orbě žáků středních škol. Letos se nově zúčastnili i soutěžící z Maďarska a Polska, a proto byla soutěž také označena jako 1. ročník soutěže žáků zemědělských škol zemí Visegrádské čtyřky.
Celkem se soutěže zúčastnilo 37 soutěžících ze 14 škol. Bylo to 28 chlapců a 9 dívek. Soutěžící byli kromě škol z České republiky také z Rakouska, Slovenska, Maďarska a Polska.

VÍCE »

Přijďte povzbudit naše soutěžící!

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádá ve dnech 18. – 19. září 2019 Krajskou soutěž v orbě žáků středních škol s mezinárodní účastí. Soutěžit budou žáci ze škol podobného typu z Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina, Zlínského kraje a dále ze Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska.

VÍCE »

První česko-rakouská zemědělská výstava

Střední odborná škola Dvořákova opět vystavuje
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádá ve spolupráci s Moravskoslezskými cukrovary, a.s. ve dnech 19. až 21. září 2019 desátý ročník První česko-rakouské zemědělské výstavy.

VÍCE »

Partneři školy