Ze života školy

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů se seznámili s precizním zemědělstvím v praxi

Žákům třetích ročníků se pomalu blíží závěrečné učňovské zkoušky. Proto naši opraváři uvítali další možnost doplnit své vědomosti a zavítat na návštěvu Agrodružstva Blížkovice a servisního střediska firmy Agromex v Blížkovicích.

Byli jsme přivítáni mechanizátorem, panem Karlem Machainem, který se nám po celou dobu velice ochotně věnoval a velmi dopodrobna odpovídal na otázky.

 Nejprve jsme navštívili živočišnou výrobu. A to od telátek až po dojnice, které jsme mohli vidět při dojení. Místní zatím dojí v dosavadní rybinové dojírně, ale už nám ukázali stavbu nové, plně robotizované kruhové dojírny na 28 dojnic. Bude to první dojírna tohoto typu ve střední Evropě a obsluhovat ji bude jeden operátor.

Poté jsme byli provedeni vozovým parkem Agrodružstva. Zastavili jsme se u traktorů a tahačů: Claas, Massey a Tatra, kde se nám věnovali: Luboš Machain, Ondřej Machain a Antonín Hevera, jejich řidiči. Žákům vysvětlovali variabilitu různých nastavení a také zdůraznili, že pro plné a úsporné využívání takovéto moderní techniky je potřeba správného nastavení v daných podmínkách provozu např. svahovitost pozemků, náklon traktoru, podloží a další. Toto demonstrovali na rozmetadle průmyslových hnojiv. Žáci byli překvapeni, jak velké úspory lze dosáhnout.

Na závěr naší návštěvy v Blížkovicích se nás ujal pan Tobolka st. a Tobolka ml., servisní technici firmy Agromex, která se zabývá prodejem a servisem strojů značky Fendt.

Viděli jsme důsledky používání nevhodného paliva v traktoru Fendt a shlédli jsme animaci vário převodovky. Také nám byly zodpovězeny položené otázky.

Přestože celý den bylo větrno a deštivo, byla tato exkurze velmi zajímavá. Děkujeme našim průvodcům a zároveň také našim bývalým absolventům, kteří svým uplatněním dokazují, že absolvování naší školy je výborným startem do profesního života.

VÍCE »

Vynikající reprezentace opraváře zemědělských strojů ze Znojma

Žák oboru Opravář zemědělských strojů ze Střední odborné školy Znojmo Dvořákova, příspěvkové organizace Daniel Krejčí opět bodoval. V celostátním kole soutěže odborných dovedností pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů, které se konalo 16. dubna v Novém Strašecí, vybojoval pozici na stupních vítězů a  obsadil v silné celorepublikové konkurenci krásné 3. místo. Toto umístění je o to cennější, že tato soutěž je zařazena do prestižních soutěží České ručičky.

VÍCE »

Naši žáci představili své práce v soutěži ENERSOL 2019

Dne 26. února 2019 zamířily do reprezentačních prostor Masarykovy střední školy Letovice desítky delegátů, mezi nimi i žáci SOŠ Znojmo, Dvořákova – účastníci Krajské konference Enersol 2019, pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při Masarykově střední škole Letovice.

VÍCE »

Zemědělští opraváři budou soutěžit

Dne 26. března 2019 od 8 hodin se uskuteční krajská soutěž Zemědělský opravář.
Soutěž pořádáme jako součást činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství a uskutečňuje se pod záštitou ředitelky Okresní hospodářské komory Znojmo Marie Jílkové a předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka.

VÍCE »

Marek Dubovan úspěšný v silné konkurenci

Již několik let budoucí absolventi třetího ročníku oboru Kuchař-číšník vypracovávají samostatnou odbornou práci, která je podkladem k založení inventáře na slavnostní hostinu a také k vytvoření pokrmu na slavnostní hostinu u praktických závěrečných zkoušek.

VÍCE »

Naši studenti „rostlinolékaři“

Ve školním roce 2017-2018 jsme se poprvé zapojili do soutěže „ Rostlinolékařství – profese budoucnosti“, kterou pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou.

VÍCE »

Soutěž odborných dovedností

K odborným dovednostem patří mimo jiné u oboru Kuchař – číšník také výroba houskových knedlíků. Žáci se tohoto úkolu zhostili velice dobře a nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší.

VÍCE »

Školní soutěž v řezu révy vinné

Soutěžící žáci

Pokyny vyučujícího před zahájením soutěže

Soutěžící žákyně oboru Zahradník

Soutěžící žákyně oboru Agropodnikání

Soutěžící žákyně oboru Agropodnikání

Nejúspěšnější žáci

Nejúspěšnější žáci v ředitelně školy

VÍCE »

Den otevřených dveří

Prezentace žáků oboru Cukrář

Prezentace žákyně oboru Pekař

Prezentace žáků oboru Kuchař-číšník

Žáci oboru Agropodnikání s moderními výukovými pomůckami

Konzultace zájemců o studium s odbornými učiteli

Výuka autoškoly na trenažéru

Práce se svařovacím trenažérem

Prezentace oboru Opravář zemědělských strojů

VÍCE »

Dvořákova otevřela dveře dokořán

Již tradiční „Den otevřených dveří“ na Dvořákové přilákal řadu zájemců o studium ze základních škol. Právě jim byl určen pestrý program, který nabídl pohled do všech oborů školy. Žáci předváděli rozmanité činnosti, které jsou základem pro jejich budoucí profesi.

VÍCE »

Vánoční den otevřených dveří

Vánoční balení dárků

Prezentace žáků oboru Řezník-uzenář

Žákyně oboru Zahradník pracují s živými květy a přírodními materiály

Prezentace oboru Pekař – výroba běžného pečiva

Žáci oboru Agropodnikání představují práci s digitálním mikroskopem a analyzátor vína

Žáci oboru Kuchař-číšník nabízeli horký punč

Vánoční slavnostní tabule

Ukázky práce se svařovacím trenažérem

Hudební vystoupení učitelek školy

Hudební vystoupení školního pěveckého sboru

Školní pěvecký sbor

Vánoční balení dárků

Návštěvníci z mateřských škol

Prezentace domova mládeže

Prezentace domova mládeže

Prezentace domova mládeže

Výrobky žáků oboru Opravář zemědělských strojů

Pekařské vánoční motivy

Prezentace dětí z MŠ Kravsko

Pekařské výrobky

Pekařské výrobky

Vánoční perníky žáků oboru Cukrář

Vánoční den otevřených dveří

Výrobky oboru Kuchař-číšník

Vánoční balení dárků

VÍCE »

Zvol si své povolání

Žáci oboru Řezník-uzenář vyrábějí škvarkovou pomazánku

Slavnostní tabuli připravili žáci oboru Kuchař-číšník

Výuková pomůcka pro nácvik dojení

Prostředek precizního zemědělství – bezpilotní prostředek

Zvol si své povolání

Prezentace oboru Cukrář

Konzultace zájemců o studium s učiteli odborného výcviku

Expozice moderní zemědělské techniky před budovou školy

Minifarma – žák oboru Agropodnikání provádí expozicí s modely zemědělské techniky

Ukázky výuky na trenažeru autoškoly

Ukázky virtuálního svařování

Kovářské práce žáků oboru Opravář zemědělských strojů

Výroba másla a sýru žáky oboru Agropodnikání

VÍCE »

Partneři školy