Ze života školy

Náhradní a opravné maturitní zkoušky

Termíny pro opravné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu:

matematika – 2. 9. 2019

německý jazyk – didaktický test – 2. 9. 2019

český jazyk a literatura – didaktický test, písemná práce 3. 9. 2019

anglický jazyk – didaktický test, písemná práce – 4. 9. 2019

německý jazyk – písemná práce – 4. 9. 2019

praktická zkouška – 9. 9. 2019 (2. NA – 2 žáci)

ústní zkoušky – 10. 9. 2019 – od 7:40 hod. (2. NA, 4. A – 4 žáci)

VÍCE »

Rozhovor s Veronikou Kolníkovou

K žákům, kteří studují na naší škole, patří i slovenská reprezentantka v plavání Bc. Veronika Kolníková, která byla vyhlášena jako druhá sportovkyně města Znojma. Je držitelkou mnoha medailí z velkých cen Slovenska, České republiky, Znojma, Brna a mezinárodních mistrovství ČR, SR i Rakouska. K nejaktuálnějším úspěchům patří 4 x 1. místo na mezinárodním mistrovství Slovenska a nový rekord na 1500 m volný způsob.

Přes její nabitý program se nám podařilo ji požádat o krátký rozhovor.

VÍCE »

Žákovský miniprojekt

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů se společně s učiteli odborného výcviku zapojili do projektu KaPoDaV- Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Žáci iniciovali návrh vytvořit venkovní odpočinkové místo na školním pracovišti odborného výcviku Hakenova.  Realizační tým v období listopad 2018 – květen 2019 připravil návrh a postupně provedl realizaci odpočinkového místa.

Žáci v rámci projektu získali nové dovednosti a mohli si vyzkoušet nové metody práce. Vytvořené odpočinkové místo přispívá k zlepšení podmínek na pracovišti odborného výcviku. Realizace žákovského miniprojektu byla finančně podpořena Jihomoravským krajem.

VÍCE »

Školní soutěž v řezu révy vinné

Soutěžící žáci

Pokyny vyučujícího před zahájením soutěže

Soutěžící žákyně oboru Zahradník

Soutěžící žákyně oboru Agropodnikání

Soutěžící žákyně oboru Agropodnikání

Nejúspěšnější žáci

Nejúspěšnější žáci v ředitelně školy

VÍCE »

Den otevřených dveří

Prezentace žáků oboru Cukrář

Prezentace žákyně oboru Pekař

Prezentace žáků oboru Kuchař-číšník

Žáci oboru Agropodnikání s moderními výukovými pomůckami

Konzultace zájemců o studium s odbornými učiteli

Výuka autoškoly na trenažéru

Práce se svařovacím trenažérem

Prezentace oboru Opravář zemědělských strojů

VÍCE »

Dvořákova otevřela dveře dokořán

Již tradiční „Den otevřených dveří“ na Dvořákové přilákal řadu zájemců o studium ze základních škol. Právě jim byl určen pestrý program, který nabídl pohled do všech oborů školy. Žáci předváděli rozmanité činnosti, které jsou základem pro jejich budoucí profesi.

VÍCE »

Vánoční den otevřených dveří

Vánoční balení dárků

Prezentace žáků oboru Řezník-uzenář

Žákyně oboru Zahradník pracují s živými květy a přírodními materiály

Prezentace oboru Pekař – výroba běžného pečiva

Žáci oboru Agropodnikání představují práci s digitálním mikroskopem a analyzátor vína

Žáci oboru Kuchař-číšník nabízeli horký punč

Vánoční slavnostní tabule

Ukázky práce se svařovacím trenažérem

Hudební vystoupení učitelek školy

Hudební vystoupení školního pěveckého sboru

Školní pěvecký sbor

Vánoční balení dárků

Návštěvníci z mateřských škol

Prezentace domova mládeže

Prezentace domova mládeže

Prezentace domova mládeže

Výrobky žáků oboru Opravář zemědělských strojů

Pekařské vánoční motivy

Prezentace dětí z MŠ Kravsko

Pekařské výrobky

Pekařské výrobky

Vánoční perníky žáků oboru Cukrář

Vánoční den otevřených dveří

Výrobky oboru Kuchař-číšník

Vánoční balení dárků

VÍCE »

Partneři školy