Praktické vyučování a skupinové konzultace od 3. do 7. 5. 2021

Od 3. 5. 2021 pokračuje osobní účast na praktickém vyučování žáků všech ročníků (odborný výcvik, praxe, praktická cvičení), která je podmíněna povinným testováním; toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích smluvních partnerů. Video a návod k testování najdete v jednom z předchozích příspěvků.

 

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školním domově mládeže

▪ žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávnění se stravovat ve školní jídelně – nutno nahlásit předem vedoucí jídelny tel. či e-mailem

▪ žáci jsou povinni nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu – respirátor FFP 2

▪ skupinové i individuální konzultace mohou dále probíhat podle plánu

▪ pravidelné testování bude probíhat v tělocvičně nebo na pracovišti Hakenova –  v pondělí, pokud by žák přišel v jiný den, otestuje se v den příchodu do školy

 

Rozpis testování 3. a 6. 5. 2021 – Dvořákova

Rozpis testování  – Hakenova

 

Skupinové konzultace 4. A – od 3. 5. do 7. 5. 2021

Skupinové konzultace 2. NA – od 3. 5. do 7. 5. 2021

Rozpis konzultací Cukrář 3. C

Rozpis konzultací Kuchař – číšník 3. KC

Rozpis konzultací Opravář 3. OR

Rozpis konzultací Opravář 3. OZ

Rozpis konzultací Pekař 3. PP

Rozpis konzultací Prodavač 3. PP

Rozpis konzultací Řezník – uzenář 3. OR

Rozpis konzultací Zahradník 3. OZ

Rozpis konzultací Zahradnické práce 3. ZPR

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele