Zahájení šk. roku 2021/22 – 1. září 2021

Školní rok 2021/22 začíná 1. 9. 2021 dle časového rozpisu testování žáků:

Časový rozpis testování 1. 9. 2021

S ohledem na pandemickou situaci je doporučeno omezit osobní přítomnost rodičů a dalších osob ve škole.

Vstup do budovy bude možný pouze vchodem přes tělocvičnu školy (brána do Domova mládeže), kde bude probíhat testování všech žáků.

Povinnost testování nemají žáci s potvrzením o dokončeném očkování (14 dní po ukončení očkování), negativním PCR testem (ne starší 7 dnů) nebo negativním Ag testem z odběrového místa (ne starší 72 hodin), lékařsky doloženým potvrzením o prodělané nemoci COVID ( ne více než 180 dnů).

V budově školy je povinnost nosit respirátor ve společných prostorách – chodby, jídelna.

Žák, který se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole – tj. i během vyučovací hodiny.

Žáci potravinářských oborů si musí co nejdříve vyřídit zdravotní průkaz.

 

Seznam pomůcek a doporučených učebnic pro žáky 1. ročníků:

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele