Ze života školy

Nově zakoupené pomůcky pro obor Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů

Stereoskopický mikroskop

Stereoskopický mikroskop

Vlhkoměr s měřením lepku

Trenažer dojení

Trenažer dojení

Výkyvná sekce nožová + Nožový osečkovač letorostů

Výkyvná sekce nožová + Nožový osečkovač letorostů

Výkyvná sekce nožová + Nožový osečkovač letorostů

Pluh dvouradličný

Hydraulický zvedák s příslušenstvím

Řezací stůl s ventilátorem

Diskový podmítač

Přívěs za traktor

VÍCE »

První česko – rakouská zemědělská výstava 2018

Výstavní výpěstky drobných pěstitelů

Výstavní výpěstky žáků a učitelů školy

Expozice Vinařství Špalek a Waldberg Vrbovec

Expozice ÚKZUZ Oblekovice

Školní expozice hroznů

Celkový pohled na výstavu

Výstavní exponáty květin

Výstavní exponáty květin

Výstavní exponáty domácích zvířat

Jedna z vítězných expozic ovoce

Expozice pekáren Delta

Výstavní exponáty

Výstavní exponáty

Expozice Penamu

Výstavní exponáty

Expozice partnerské školy z Rajhradu

Expozice oboru firmy Květinka

Expozice zeleniny

Expozice ZŠ z Moravských Budějovic

Expozice výrobků oboru Pekař

Expozice partnerské školy LFS Poysdorf

Diváci při slavnostním zahájení

Výsadba lípy k výročí republiky

VÍCE »

Krajská soutěž v orbě 2018

Hejtman Jihomoravského kraje sleduje trénink na Krajskou soutěž v orbě

Žáci základní školy poslouchají výklad

Vyprošťovací tank HZS při ukázce

Nástup soutěžících

Ukázka orby s koňmi

Pohled na pozemek po vyorání prvních

První brázda

Rozhodčí při práci

Stánek Mendelovy univerzity

Rozhovor do české televize

Návštěva veteránů z Rakouska

Pozemek po dokončení soutěžní

Připravené poháry pro vítěze

Doprovodný program soutěže

Doprovodný program soutěže

VÍCE »

Volno udělené ředitelem školy

Dne 1. listopadu 2019 je volno, udělené ředitelem školy, dle § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
V prostorách naší školy se koná prezentace středních škol s názvem „Zvolte si své povolání“.

VÍCE »

Jubilejní 10. ročník První česko-rakouské výstavy

Ve dnech 19. – 21. 9. 2019 se tělocvična Střední odborné školy na Dvořákově ulici proměnila v zahradu plnou zahradnických a zemědělských výpěstků. Barvy podzimu a omamná vůně ovoce a zeleniny lákaly na již tradiční přehlídku výpěstků nejen ze Znojma, ale z celého širokého znojemského regionu a přilehlých oblastí.
Garanci nad letošním ročníkem výstavy převzala společnost Moravskoslezské cukrovary a.s., která je dceřinou společností koncernu Agrana, rakouské průmyslové společnosti.
Výstavu zahájil ředitel školy Josef Brouček. Na záhájení se dále podíleli vzácní hosté Petr Hýbler, náměstek hejtmana JMK, Jana Pejchalová, radní JMK, Radek Horák, ředitel Moravskoslezských cukrovarů, Tomáš Psota, ředitel krajské pobočky Hospodářské komory a Jan Blaha, místostarosta města Znojma.
Celková idea letošního ročníku oslavovala 10. ročník výstavy a také 30. výročí sametové revoluce v roce 1989. Více než 500 návštěvníků si mohlo prohlédnout kytice a aranžmá připomínající dobu před rokem 1989, dospělí zavzpomínali na nabídku květin v tehdejších květinářstvích, kde základem nabídky byly karafiáty, gerbery, růže a chryzantémy.
Největší pozornost byla již tradičně věnována 284 vystavovatelům – 26 firmám, 102 žákům střední školy a 43 drobným pěstitelům.
Přes 100 žáků ze spolupracující základní školy z Moravských Budějovic připravilo záplavu zelenin, ovoce i květin. Za tuto expozici tato škola získala „Cenu ředitele školy“.
Plochu zaplnilo téměř 1000 exponátů, z toho 582 zeleniny, 228 ovoce včetně hroznů a 182 ostatních produktů, např. jiřinek, zavařenin, šťáv, vína nebo králíků. Své expozice na výstavě také představily střední zemědělské školy z Valtic, Bzence a Rajhradu.
Pomyslnými královnami výstavy se stala dýně a papriky, jejichž tvary, velikosti a barvy dominovaly mnoha zelinářským expozicím.
V letošním roce byla kromě jednotlivých kategorií o nejlepší výpěstky vyhlášena také soutěž tříd o nejbohatší expozici. Jasným vítězem se stali žáci 1. ročníku oboru Agropodnikání, kteří byli odměněni peněžitým příspěvkem na odbornou exkurzi. Šampiony výstavy se staly petržel „Komika“, mrkev „Jitka“ a zeleninová paprika “Rafaela“.
Ve škole si uvědomujeme, že zemědělství se stále rozvíjí i po technické stránce a snažíme se naše žáky připravit na současný trend – precizní zemědělství. Pro něj je nezbytné využívat např. analyzátory produkce, měřiče pozemků nebo bezpilotní prostředek pro mapování stavu porostů. I tyto přístroje návštěvníci obdivovali v centru výstavní místnosti.
Ze zápisů v pamětní knize vybíráme jeden, který snad hovoří za všechny návštěvníky:
„ Nádhera – region na výspě svého ročního cyklu. Srdce plesá při pohledu na tu nádheru shromážděnou zde.“ J. H.

VÍCE »

Partneři školy