Ze života školy

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky začínají 11. 5. 2020 – dle rozpisu pro jednotlivé třídy
Před zahájením konzultací jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni seznámit se se Směrnicí č. 2/2020 „Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky“ a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 11. 5. 2020 budou realizovány i jízdy žáků posledních ročníků za účelem získání řidičských oprávnění a praktická výuka za účelem získání svářečských oprávnění.
 Zájemci o stravování se musejí nahlásit předem u vedoucí stravování.

Směrnice č. 2/2020 – Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky
Čestné prohlášení příloha č. 1

VÍCE »

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

VÍCE »

Informace domovů mládeže

Žáci, ubytovaní v Domovech mládeže Dvořákova a Benjamina Kličky, si mohou vyzvednout své věci po předchozím kontaktování vedoucích domovů mládeže a domluvení konkrétního termínu osobního vyzvednutí.
Kontakty:
dagmar.svobodova@sos-znojmo.cz
alena.vavrouskova@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Napsali o nás

Napsali o nás na stránkách města Znojma – strana 11
Poznámka: Ve článku zmíněné roušky samozřejmě kromě našich paní učitelek šil i pan učitel, všem vám děkujeme! Poděkování ale patří všem, jak pedagogům, tak i zaměstnancům na technickoekonomickém úseku. Díky:-) 

VÍCE »

Začátek praktického vyučování – autoškola – jízdy

Žádáme všechny žáky 2. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání, kteří mají v tomto šk. roce složit zkoušky z autoškoly, aby se dne 1. 6. 2020 v 7:00 dostavili do školy – proběhne proškolení a seznámení s podrobným plánem jízd pro každého žáka.
Všechny jízdy je potřeba uskutečnit v měsíci červnu! Žák, který neabsolvuje všechny naplánované jízdy, nemůže jít ke zkouškám.
Všichni žáci předloží po vstupu do školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – u nezletilých žáků musí Čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce žáka.
Bez předložení Čestného prohlášení se žák nemůže kurzu zúčastnit.
Čestné prohlášení

VÍCE »

Partneři školy