Ze života školy

Stanovení termínů konání maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/20

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání. Termíny konání maturitních zkoušek budou nově stanoveny MŠMT ČR.
O tom, jak mohou žáci  při své přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.
Aktuální informace k maturitním zkouškám: https://maturita.cermat.cz/
 

VÍCE »

Samostudium pro žáky během zrušené výuky

Vzhledem ke zrušené osobní výuce ve škole upozorňujeme žáky, že ve školním e-learningu a v Bakalářích budou mít postupně svými učiteli vkládány výukové materiály (texty, pracovní listy, prezentace, domácí úkoly), které je potřeba studovat a plnit. Je možné si je stáhnout, vytisknout, udělat si zápisky do sešitu, pracovat s nimi. Domácí příprava bude průběžně kontrolována a ověřena po nástupu do školy. Se všemi učiteli je možné konzultovat dotazy prostřednictvím školních e-mailových adres (e-maily jsou uvedeny na www stránkách). Domácí příprava formou samostudia je povinností každého žáka!
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Mimořádné opatření

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání.
Studijní materiály na dobu samostudia pro žáky budou umístěné ve školním e-learningu a v systému Bakaláři.
Stravování žáků ve školní jídelně bude automaticky odhlášeno.
Pro cizí strávníky funguje školní jídelna v normálním provozu.
Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

VÍCE »

Pokyny proti rozšiřování koronaviru

V souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR k zabránění šíření nákazy koronaviru vydává škola následující pokyny, jak chránit sebe i ostatní:
– vyhýbat se styku se zjevně nemocnými lidmi;
– omezit cestování do zahraničí a setkávání s lidmi;
– vyhýbat se velkým kolektivním akcím a shromážděním, nákupním centrům;

VÍCE »

Informace k ubytování žáků závěrečných ročníků v domově mládeže

Od 10. 5. 2020 se dříve ubytovaní žáci mohou opět ubytovat, všichni žáci budou ubytováni v Domově mládeže Dvořákova 19. Všichni žáci musejí dopředu nahlásit zájem o ubytování vedoucím vychovatelkám.
Všichni zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků  musejí podepsat Čestné prohlášení
Směrnice č. 3/2020 Pokyny pro žáky k dodržování ochrany zdraví a provozu domovu mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020

VÍCE »

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky začínají 11. 5. 2020 – dle rozpisu pro jednotlivé třídy
Před zahájením konzultací jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni seznámit se se Směrnicí č. 2/2020 „Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky“ a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 11. 5. 2020 budou realizovány i jízdy žáků posledních ročníků za účelem získání řidičských oprávnění a praktická výuka za účelem získání svářečských oprávnění.
 Zájemci o stravování se musejí nahlásit předem u vedoucí stravování.

Směrnice č. 2/2020 – Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky
Čestné prohlášení příloha č. 1

VÍCE »

Partneři školy