Ze života školy

Pokyny proti rozšiřování koronaviru

V souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR k zabránění šíření nákazy koronaviru vydává škola následující pokyny, jak chránit sebe i ostatní:
– vyhýbat se styku se zjevně nemocnými lidmi;
– omezit cestování do zahraničí a setkávání s lidmi;
– vyhýbat se velkým kolektivním akcím a shromážděním, nákupním centrům;

VÍCE »

Oslava svátku svatého Valentýna


Kdo by neznal datum 14. února? V tento den se nejen v anglosaských zemích, ale také například u nás slaví svátek lásky. Žáci druhého ročníku oboru Kuchař-číšník si v tento den pro ostatní spolužáky a zaměstnance školy připravili nabídku koktejlů a sypaných čajů.

VÍCE »

Vynikající úspěch v soutěži ENERSOL

Studentka Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova, Nella Homolová získala dne 25. února 2020 v Brně 2. místo v krajském kole soutěže ENERSOL 2020. Soutěže se zúčastnili žáci řady odborných škol našeho kraje.

VÍCE »

Mezinárodní soutěž v řezu révy


Ve středu 12. 2. 2020 se na Střední vinařské škole ve Valticích uskutečnila Mezinárodní soutěž studentů odborných škol v řezu révy vinné. Zúčastnilo se jí celkem 56 chlapců a 29 dívek.

VÍCE »

Informace školní jídelny

Od 18. 5. 2020 se obnovuje provoz školní jídelny pro veřejnost. Informace a objednání stravy telefonicky (515 225 280) či e-mailem jidelna@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Informace k ubytování žáků závěrečných ročníků v domově mládeže

Od 10. 5. 2020 se dříve ubytovaní žáci mohou opět ubytovat, všichni žáci budou ubytováni v Domově mládeže Dvořákova 19. Všichni žáci musejí dopředu nahlásit zájem o ubytování vedoucím vychovatelkám.
Všichni zletilí žáci, nebo zákonní zástupci nezletilých žáků  musejí podepsat Čestné prohlášení
Směrnice č. 3/2020 Pokyny pro žáky k dodržování ochrany zdraví a provozu domovu mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020

VÍCE »

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky začínají 11. 5. 2020 – dle rozpisu pro jednotlivé třídy
Před zahájením konzultací jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni seznámit se se Směrnicí č. 2/2020 „Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky“ a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 11. 5. 2020 budou realizovány i jízdy žáků posledních ročníků za účelem získání řidičských oprávnění a praktická výuka za účelem získání svářečských oprávnění.
 Zájemci o stravování se musejí nahlásit předem u vedoucí stravování.

Směrnice č. 2/2020 – Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky
Čestné prohlášení příloha č. 1

VÍCE »

Partneři školy