Ze života školy

Soutěž odborných dovedností

K odborným dovednostem patří mimo jiné u oboru Kuchař – číšník také výroba houskových knedlíků. Žáci se tohoto úkolu zhostili velice dobře a nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší.

VÍCE »

Dvořákova otevřela dveře dokořán

Již tradiční „Den otevřených dveří“ na Dvořákové přilákal řadu zájemců o studium ze základních škol. Právě jim byl určen pestrý program, který nabídl pohled do všech oborů školy. Žáci předváděli rozmanité činnosti, které jsou základem pro jejich budoucí profesi.

VÍCE »

Informace k obnovení osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole

Konzultace k přípravě na maturitní a závěrečné zkoušky začínají 11. 5. 2020 – dle rozpisu pro jednotlivé třídy
Před zahájením konzultací jsou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni seznámit se se Směrnicí č. 2/2020 „Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky“ a podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.
Pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka tento dokument neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 11. 5. 2020 budou realizovány i jízdy žáků posledních ročníků za účelem získání řidičských oprávnění a praktická výuka za účelem získání svářečských oprávnění.
 Zájemci o stravování se musejí nahlásit předem u vedoucí stravování.

Směrnice č. 2/2020 – Pokyny pro žáky k ochraně zdraví v souvislosti s realizací přípravy na vykonání maturitní a závěrečné zkoušky
Čestné prohlášení příloha č. 1

VÍCE »

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

VÍCE »

Informace domovů mládeže

Žáci, ubytovaní v Domovech mládeže Dvořákova a Benjamina Kličky, si mohou vyzvednout své věci po předchozím kontaktování vedoucích domovů mládeže a domluvení konkrétního termínu osobního vyzvednutí.
Kontakty:
dagmar.svobodova@sos-znojmo.cz
alena.vavrouskova@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Partneři školy