Ze života školy

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace, pořádá již tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
16. 1. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin představíme zájemcům o studium a jejich rodičům naši školu, vybavení pro praktické i teoretické vyučování a praktické ukázky činností žáků všech oborů.

VÍCE »

Soutěž budoucích řidičů

Dne 18. 12. 2019 proběhla na naší škole soutěž z pravidel provozu na pozemních komunikacích, zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravy. Soutěže se zúčastnili žáci oboru Opravář zemědělských strojů, oboru Agropodnikání a vybraní žáci z ostatních oborů.
Žáci byli hodnoceni na základě výsledků dvou zkušebních testů autoškoly, kde nejlepší možný výsledek testu může být 50 bodů. Soutěže se zúčastnilo celkem 55 žáků.

VÍCE »

Sbírka pro dobrou věc

Ve dnech 3.12. – 12.12.2019 uspořádala naše třída 1. A sbírku pro dobrou věc. V těchto dnech jsme se střídali po dvojicích až čtveřicích se zapečetěnou kasičkou ve vestibulu školy u vrátnice v určený čas. Sbírky jsme se zúčastnili za účelem pomoci klientům Denního stacionáře sv. Damiána.

VÍCE »

Vánoční laťka

Dne 10. 12. 2019 proběhlo v Moravském Krumlově v tělocvičně SŠDOS okresní kolo středních škol ve skoku vysokém. Tohoto skokanského klání se účastnili nejlepší atleti našich středních škol. Ze školního kola SOŠ Znojmo, Dvořákova do soutěže postoupili Radek Jenerál ze třídy 4. A, Michal Strnad a Jan Hřib oba z třídy 3. OA.

VÍCE »

Zahájení výuky pro závěrečné a maturitní ročníky 11. května 2020

Milí žáci,
dle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství  zahajujeme v pondělí 11. května 2020 výuku pro žáky třetích ročníků tříletých oborů: Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář, Kuchař – číšník, Zahradník, Opravář zemědělských strojů, Prodavač, Zahradnické práce. Dále pro žáky čtvrtého ročníku čtyřletého maturitního oboru Agropodnikání a žáky druhého ročníku dvouletého nástavbového oboru Podnikání.

VÍCE »

Pomoc jihomoravskému zemědělství

Registrace na brigádu v zemědělství v JMK
Vážená zájemkyně, vážený zájemci o práci v zemědělství, oslovuji Vás ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje s podnětem pomoci jihomoravskému zemědělství. V resortu chybí pracovníci v souvislosti s dopady situace ve společnosti vlivem probíhající pandemie Covid-19. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz škol je v současné době rovněž omezen, dovoluji si přijít s návrhem alternativní možnosti, jak získat pracovní zkušenosti v praxi.

VÍCE »

Prodej zeleninové sadby a květin

Datum zahájení: od 14. dubna 2020
Doba prodeje: 8:00 – 11:00 hod.
Místo prodeje: školní dvůr, vchod zadními vraty (kolem CHKO)
Prosím dodržujte nezbytná hygienická opatření: roušky, rukavice, rozestup 2m

VÍCE »

Partneři školy