Ze života školy

Prodej zeleninové sadby a květin

Datum zahájení: od 14. dubna 2020
Doba prodeje: 8:00 – 11:00 hod.
Místo prodeje: školní dvůr, vchod zadními vraty (kolem CHKO)
Prosím dodržujte nezbytná hygienická opatření: roušky, rukavice, rozestup 2m

VÍCE »

Aktivně se podílíme na boji s Covid-19

Naše škola je vybavena 3D tiskárnou, a proto jsme neváhali a začali spolupracovat s Jihomoravským krajem.
Od začátku dubna jsme rozjeli tisk komponentů ochranných štítů a v podstatě non stop tiskneme. Poptávka po štítech je obrovská, dodávat budeme zdravotníkům, vojákům, zaměstnancům naší školy a samozřejmě rádi vytiskneme těm, kteří budou potřebovat.

VÍCE »

Stanovení termínů konání maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/20

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání. Termíny konání maturitních zkoušek budou nově stanoveny MŠMT ČR.
O tom, jak mohou žáci  při své přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.
Aktuální informace k maturitním zkouškám: https://maturita.cermat.cz/
 

VÍCE »

Samostudium pro žáky během zrušené výuky

Vzhledem ke zrušené osobní výuce ve škole upozorňujeme žáky, že ve školním e-learningu a v Bakalářích budou mít postupně svými učiteli vkládány výukové materiály (texty, pracovní listy, prezentace, domácí úkoly), které je potřeba studovat a plnit. Je možné si je stáhnout, vytisknout, udělat si zápisky do sešitu, pracovat s nimi. Domácí příprava bude průběžně kontrolována a ověřena po nástupu do školy. Se všemi učiteli je možné konzultovat dotazy prostřednictvím školních e-mailových adres (e-maily jsou uvedeny na www stránkách). Domácí příprava formou samostudia je povinností každého žáka!
PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele

VÍCE »

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

VÍCE »

Informace domovů mládeže

Žáci, ubytovaní v Domovech mládeže Dvořákova a Benjamina Kličky, si mohou vyzvednout své věci po předchozím kontaktování vedoucích domovů mládeže a domluvení konkrétního termínu osobního vyzvednutí.
Kontakty:
dagmar.svobodova@sos-znojmo.cz
alena.vavrouskova@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Zahájení výuky pro závěrečné a maturitní ročníky 11. května 2020

Milí žáci,
dle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství  zahajujeme v pondělí 11. května 2020 výuku pro žáky třetích ročníků tříletých oborů: Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář, Kuchař – číšník, Zahradník, Opravář zemědělských strojů, Prodavač, Zahradnické práce. Dále pro žáky čtvrtého ročníku čtyřletého maturitního oboru Agropodnikání a žáky druhého ročníku dvouletého nástavbového oboru Podnikání.

VÍCE »

Partneři školy