Výuka od 15. (16.) června

Teoretická výuka začíná 16. 6., odborný výcvik 15. 6. 2020. Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů, pokračují v OV distanční formou a v teoretické výuce dle aktuálního rozpisu na daný týden.

Výuka 1. A

Výuka 2. A

Výuka 3. A

Výuka 1. CP OV

Výuka 1. KC

Výuka 1. OR OV

Výuka 1. OZ

Výuka 1. PK OV

Výuka 1. ZPR OV

Výuka 1. NA

Výuka 2. C

Výuka 2. KC

Výuka 2. OR

Výuka 2. OZ OV

Výuka 2. PP

Výuka 2. ZPR