Ze života školy

Pomoc jihomoravskému zemědělství

Registrace na brigádu v zemědělství v JMK
Vážená zájemkyně, vážený zájemci o práci v zemědělství, oslovuji Vás ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje s podnětem pomoci jihomoravskému zemědělství. V resortu chybí pracovníci v souvislosti s dopady situace ve společnosti vlivem probíhající pandemie Covid-19. Vzhledem ke skutečnosti, že provoz škol je v současné době rovněž omezen, dovoluji si přijít s návrhem alternativní možnosti, jak získat pracovní zkušenosti v praxi.

VÍCE »

Prodej zeleninové sadby a květin

Datum zahájení: od 14. dubna 2020
Doba prodeje: 8:00 – 11:00 hod.
Místo prodeje: školní dvůr, vchod zadními vraty (kolem CHKO)
Prosím dodržujte nezbytná hygienická opatření: roušky, rukavice, rozestup 2m

VÍCE »

Aktivně se podílíme na boji s Covid-19

Naše škola je vybavena 3D tiskárnou, a proto jsme neváhali a začali spolupracovat s Jihomoravským krajem.
Od začátku dubna jsme rozjeli tisk komponentů ochranných štítů a v podstatě non stop tiskneme. Poptávka po štítech je obrovská, dodávat budeme zdravotníkům, vojákům, zaměstnancům naší školy a samozřejmě rádi vytiskneme těm, kteří budou potřebovat.

VÍCE »

Stanovení termínů konání maturitních zkoušek ve šk. roce 2019/20

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka a činnost školských zařízení do odvolání. Termíny konání maturitních zkoušek budou nově stanoveny MŠMT ČR.
O tom, jak mohou žáci  při své přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Cermatu, se lze dočíst zde.
Aktuální informace k maturitním zkouškám: https://maturita.cermat.cz/
 

VÍCE »

Ať se daří!

Milí žáci závěrečných ročníků,
v následujícím zkouškovém období vám všem přejeme hodně štěstí, pevné nervy a úspěšné zakončení studia!
Vedení školy

VÍCE »

Napsali o nás

Napsali o nás na stránkách města Znojma – strana 11
Poznámka: Ve článku zmíněné roušky samozřejmě kromě našich paní učitelek šil i pan učitel, všem vám děkujeme! Poděkování ale patří všem, jak pedagogům, tak i zaměstnancům na technickoekonomickém úseku. Díky:-) 

VÍCE »

Začátek praktického vyučování – autoškola – jízdy

Žádáme všechny žáky 2. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání, kteří mají v tomto šk. roce složit zkoušky z autoškoly, aby se dne 1. 6. 2020 v 7:00 dostavili do školy – proběhne proškolení a seznámení s podrobným plánem jízd pro každého žáka.
Všechny jízdy je potřeba uskutečnit v měsíci červnu! Žák, který neabsolvuje všechny naplánované jízdy, nemůže jít ke zkouškám.
Všichni žáci předloží po vstupu do školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – u nezletilých žáků musí Čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce žáka.
Bez předložení Čestného prohlášení se žák nemůže kurzu zúčastnit.
Čestné prohlášení

VÍCE »

Partneři školy