Ze života školy

Informace k přijímacím zkouškám

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021  proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

VÍCE »

Informace domovů mládeže

Žáci, ubytovaní v Domovech mládeže Dvořákova a Benjamina Kličky, si mohou vyzvednout své věci po předchozím kontaktování vedoucích domovů mládeže a domluvení konkrétního termínu osobního vyzvednutí.
Kontakty:
dagmar.svobodova@sos-znojmo.cz
alena.vavrouskova@sos-znojmo.cz

VÍCE »

Zahájení výuky pro závěrečné a maturitní ročníky 11. května 2020

Milí žáci,
dle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství  zahajujeme v pondělí 11. května 2020 výuku pro žáky třetích ročníků tříletých oborů: Pekař, Cukrář, Řezník – uzenář, Kuchař – číšník, Zahradník, Opravář zemědělských strojů, Prodavač, Zahradnické práce. Dále pro žáky čtvrtého ročníku čtyřletého maturitního oboru Agropodnikání a žáky druhého ročníku dvouletého nástavbového oboru Podnikání.

VÍCE »
Obor opravář zemědělských strojů

Praktické závěrečné zkoušky

Obor Prodavač

Obor Zahradník

Obor Zahradník

Obor Zahradník

Obor Zahradník

Obor opravář zemědělských strojů

Obor opravář zemědělských strojů

Obor opravář zemědělských strojů

Obor kuchař – číšník

Obor Pekař

Obor Pekař

Obor Pekař

Obor Pekař

Obor Pekař

Obor Pekař

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor Cukrář

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

Obor kuchař – číšník

VÍCE »

Výuka pro 1. a 2. ročníky a 3. A

Milí žáci, od 9. 6. 2020 bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole. Aktuální rozpisy pro všechny třídy budou na www stránkách nejpozději 5. 6. 2020.
3. A začíná výuku již 8. 6. 2020.
Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik na pracovištích smluvních partnerů, pokračují v OV distanční formou a v teoretické výuce dle aktuálního rozpisu na daný týden.
Po příchodu do školy musí každý žák odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení. U nezletilých žáků musí být Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.
Těšíme se na vás.
Čestné prohlášení

VÍCE »

Podpořme české zemědělce

Starost o zdraví nás i našich blízkých, obstarávání obživy, dále pak vzdělávání žáků a studentů v domácím prostředí zaměstnávalo v poslední době nejednoho z nás. Nebo snad ne? Stát se snaží chránit své občany před možnou nákazou, učitelé vzdělávají a motivují žáky na dálku. A jaké to je, když si v supermarketu koupíte v „době koronaviru“ například ředkvičky vypěstované v Itálii? Sednete si doma za stůl, koukáte na ředkvičky a jejich etiketu „made in Italy“ a přemýšlíte, zda je české zemědělství v pořádku? Pokud ano, tak je to cesta správným směrem. Vyvstávají tedy otázky, zda by nebylo lepší podpořit regionálního farmáře a produkty si koupit od něj. Každá doba, i ta zlá, by nás v něčem měla posílit. Je tedy namístě, abychom začali jednat a podpořili regionální farmáře nebo si na své vlastní zahradě místo luxusního bazénu vypěstovali nějakou tu zeleninu a ovoce.

VÍCE »

Partneři školy